Zapisy na warsztat wyjazdowy w Maroku

Termin : 16 / 27 października 2019r.

Podaj swój adres e-mail.
Aby wziąć udział w warsztacie wyjazdowym do Maroka zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go: W warsztacie może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat. W trakcie wyjazdu uczestnicy zobowiązują się do niespożywania alkoholu i innych substancji, które zmieniają świadomość. Wszystko, co dzieje się podczas warsztatów zostaje między uczestnikami, którzy zobowiązują się do zachowania tajemnicy odnośnie informacji dotyczących innych osób. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się drogą mailową: fun.jednosc@gmail.com lub telefoniczną: 510 774 727. Rezerwacja miejsca warsztacie jest równoznaczna wpłacie bezzwrotnej zaliczki – wysokość zaliczki i termin jej wpłaty podane są w opisie szkolenia lub w e-mailu. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca na podane w opisie i w e-mailu konto. Kwota opłaty za warsztat nie ulega zmianie w przypadku, gdy uczestnik sam rezygnuje z części zajęć. Wpłacając zaliczkę należy podać swoje dane kontaktowe (Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, e-mail) W przypadku rezygnacji po stronie uczestnika zaliczek nie zwracamy. W przypadku odwołania warsztatu z przyczyn organizatora zwracamy zaliczkę. W trakcie warsztatu uczestnicy pytani są o zgodę na robienie zdjęć i ich późniejszą publikację na stronie fundacjajednosc.com.pl i portalu Facebook https://www.facebook.com/funJednosc . Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.