Współpraca

Jeśli chcesz być w fundacji Jedność wolontariuszem i razem  działać dla dobra Ziemi i wszystkich żyjących Istot zgłoś się już dziś.

  • Zapraszamy ludzi, którzy chcą włączyć się do akcji związanych z podnoszeniem świadomości np. Flash mob., sprzątaniem Ziemi, do akcji charytatywnych itp.

Zapraszamy również różnych prowadzących warsztaty oraz szkolenia, terapeutów, psychologów, którzy chcą skorzystać z formy prawnej fundacji lub wsólnie tworzyć różne projekty, działania: „Masz pomysł na ciekawy warsztat lub szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i chciałabyś go przeprowadzić, ale nie posiadasz osobowości prawnej?” Skorzystaj więc z osobowości prawnej Fundacji Jedność. Zapewniam umowę zgodną z przepisami prawa, zbieram zaliczki na konto oraz wystawiam uczestnikom rachunki lub faktury.

Dla Biznesu

  • Możliwość stałej bezpłatnej prenumeraty biuletynu Fundacji Jedność skierowanego dla świadomych pracodawców i pracowników. W zamian prosimy o dobrowolną darowiznę na cele statutowe naszej fundacji (nie jest ona konieczna)
  • System Payroll: Jest to prosty system umożliwiający pracownikom firmy, w porozumieniu i za zgodą pracodawcy, wspomaganie wartościowych inicjatyw stosunkowo niewielkimi miesięcznymi kwotami. W ramach programu Payroll co miesiąc określona przez pracownika kwota, zwykle końcówka jego wynagrodzenia, potrącana jest przez pracodawcę i przekazywana wybranej organizacji. Bywa, że do każdej złotówki darowanej przez pracownika firma dokłada drugą, podwajając tym samym ogólną wartość udzielanej pomocy. Pracownik, zgłaszając chęć przystąpienia do programu Payroll, składa pisemne oświadczenie, w którym podaje kwotę deklarowanej pomocy oraz cel społeczny lub organizację, którą chce wspierać. Może też dowolnie modyfikować wysokość odpisu od pensji oraz w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. Program Payroll daje pracownikom możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn.
  • Umowy sponsoringowe – możliwość wspierania naszych akcji podnoszących świadomość społeczną w zamian za umieszczenie informacji o Państwa firmie na naszej stronie www, funpage fundacji oraz informowanie uczestników akcji o Państwa firmie i wsparciu.
    Dla wszystkich wspierających nas firm oferujemy w zamian zamieszczenie logotypu na naszej stronie oraz na funpage fundacji Jedność.

Kontakt: 510 774 727 / fun.jednosc@gmail.com