Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej!

Dzisiaj Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej!

Po raz pierwszy dzień ten był obchodzony w 2009 r. Dzień ten kieruje uwagę na działania przeciwko nietolerancji społecznej, wykorzenieniu ubóstwa, zmniejszenia bezrobocia, promocji uczciwej pracy oraz równości mężczyzn i kobiet oraz wszystkich ludzi.

Jest dookoła nas bardzo dużo grup ludzi wykluczonych społecznie poprzez brak dostępu do edukacji, kultury, ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego. Ubóstwo i wykluczenie dotyka też dzieci i młodzież (zwłaszcza z domów dziecka).

Różne organizacje społeczne i charytatywne starają się na całym świecie zmniejszyć te dysproporcje.

Inspirująca się ideą tego dnia fundacja Jedność od dziś zbiera środki z 1% na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.