Prawo Pracy

Fundacja Jedność dąży do zmian w prawie pracy. Jest to proces powolny i trudny, ale chcemy doprowadzić do wprowadzenia norm związanych z pomiarem poziomu stresu wśród pracowników i przełożonych. Chcemy doprowadzić do zmiany mentalności, by organizowanie różnych eventów, podczas których pracownik korzysta z wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych, warsztatów pomagających obniżyć poziom stresu, nie był tylko dobrze widziany od strony wizerunkowej ale by został wprowadzony jako obowiązek prawny.
Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu odnośnie regulacji prawnych, które obowiązują obecnie.