Przyjemność Ruchu - warsztat budzący świadomość

Zapraszamy na otwarcie lokalu Fundacji Jedność „NoStress”