OBUDŹ W SOBIE BOSKOŚĆ

Warsztat „Przyjemność Ruchu” z medytacją dynamiczną według OSHO w Londynie 17.11.19r. / Workshop Pleasure of Movement with OSHO dynamic meditation - London