Shinrin-Yoku czyli Kąpiel Leśna z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Cykl 21 dni - regularne medytacje Osho w łodzi (3 – 23 czerwca)