Czy Edukacja Antystresowa Jest Ważna w Polsce?

Z raportów  ADP, firmy świadczącej usługi w obszarze kadr i płac pokazują, że polscy pracownicy są najbardziej zestresowanymi w Europie. Potwierdza ten fakt również raport „Workforce View in Europe 2019”, sporządzonego pod koniec 2019 roku przez Automatic Data Processing.

Największy odsetek pracowników stresuje się w branży sprzedaży detalicznej (sprzedawca, handlowiec), służbie zdrowia (pielęgniarka, lekarz), edukacji (nauczyciel), mediach (dziennikarz, prezenter), a także wśród pracowników opieki społecznej czy służb mundurowych.

Stwierdzono, że do najbardziej istotnych czynników wpływających na ogólny wynik nasilenia stresu w pracy należy: obciążenie psychiczne pracą, brak nagród w pracy,  niepewność w pracy, kontakty społeczne.

Grupy szczególnego ryzyka to: osoby młode oraz w podeszłym wieku; osoby o krótkim stażu pracy w danej firmie, również podejmujące swoje pierwsze zatrudnienie; osoby, których predyspozycje, wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe są niewielkie lub niedostosowane do wykonywanych obowiązków; osoby wrażliwe; osoby dominujące, dążące do osiągnięć, rywalizujące, działające w pośpiechu, niecierpliwe; osoby doświadczającego problemów i trudności poza pracą. Do najbardziej stresogennych obszarów naszego życia należą: miejsce pracy i pełniona funkcja zawodowa (tzw. stres zawodowy), szkoła: wymagania, konflikty z nauczycielem, z kolegami, strach przed odpowiedzią, strach przed ośmieszeniem, brak zrozumienia i wsparcia, nadmierna dyscyplina itp., życie rodzinne –brak miłości, zrozumienia, oparcia, poczucia bezpieczeństwa, konflikty, problemy materialne, rywalizacja, życie seksualne, stresory na linii dzieci –rodzice itp., nasza konstrukcja psychiczna – wchodzenie w poczucie winy, kompleks niższej wartości, niewiara w siebie, negatywny obraz samego siebie, pesymistyczne usposobienie, neurotyczna osobowość, zawyżone aspiracje, nadmierny perfekcjonizm w działaniu, silna potrzeba dominacji, narcyzm, wrogość wobec innych itp., organizm – pogorszenie się stanu zdrowia, niesprawność, mankamenty urody (subiektywne przekonanie), starzenie się, brak akceptacji samego siebie itp.

Głównie konsekwencje stresu to zaburzenia układu krwionośnego, nerwice, bezsenność, czy nawet stres może stać się przyczyną śmierci tak jak np. śmierć z przepracowania nazwana karoshi. Pierwszy raz odnotowano to zjawisko w 1969 roku w Japonii. Po pięciu latach dociekań uznano, że 29-letni pracownik największej japońskiej gazety zmarł z przepracowania i dlatego jego rodzinie wypłacono wysokie odszkodowanie. Oszacowanie dokładnej liczby przypadków karoshi na świecie jest bardzo trudne. U osób przeciążonych pracą i stale biorących nadgodziny dochodzi do zwiększonego wydzielania hormonów stresu, czyli adrenaliny, noradrenaliny oraz kortyzolu. Jeżeli taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas, musi rozwinąć się jakaś choroba. W krajach Europy i Ameryki nie odnotowano ewidentnych przypadków karoshi, ale lekarze i psychologowie coraz częściej mówią o groźnych dla zdrowia skutkach przepracowania. W Japonii często motywacją do pracy nie jest sam zysk, ale kulturowe i społeczne uwarunkowania. W Japonii z przepracowania umierają najczęściej pracownicy niższych szczebli, ludzie, którzy nie mają wpływu na swój los, ludzie, którzy nie awansują, nie otrzymują podwyżek czy nagród rocznych. Zwykle giną wskutek wylewu, zawału lub też popełniają samobójstwo. W opinii polskich lekarzy psychiatrów oraz psychologów zabójczym przepracowaniem są zagrożone osoby w wieku 30-40 lat, pracujące na kierowniczych stanowiskach. Kolejną grupą są pracownicy średniego szczebla w wielkich korporacjach. Zazwyczaj są to ludzie pochodzący z małych miast lub ze wsi, którzy ukończyli studia w wielkim mieście i chcą w nim pozostać – kupić mieszkanie, samochód itd.

Stres przyczynia się również do zwiększenia częstotliwości występowania wypadków w miejscu pracy. Znana sprawa wypadku w łódzkim zakładzie Indesit, gdzie zginął 21 – letni mężczyzna, któremu fabryczna maszyna zmiażdżyła głowę. Po blisko pięcioletnim procesie łódzki sąd skazał pięciu szefów z łódzkiego Indesitu na kary od roku do dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Uznał, że są odpowiedzialni za tragiczną śmierć Tomasza Jochana. Bliscy zmarłego walczyli pięć i pół roku, aby udowodnić, że sytuacja, którą stworzył zakład pracy, doprowadziła do niepotrzebnej śmierci. Sąd zebrał dowody, że normy związane z bezpieczeństwem w pracy nie zostały przestrzegane, a wręcz zmuszano pracowników, by pracowali ponad siły. Miejmy nadzieję, że ten wyrok nauczył tych konkretnych pracodawców, że dbanie o pracownika jest priorytetem. Czy przemawia to jednak do innych pracodawców? Czy uczą się na błędach innych ? Co zatem z przestrzeganiem norm odnośnie poziomu stresu w pracy? Czy zmęczony, zestresowany pracownik nie naraża siebie i innych na wypadek? Kto ma wziąć odpowiedzialność w takiej sytuacji, gdy pracodawca zmusza pracownika do morderczej pracy ? Konsekwencje takich sytuacji są ogromne. Powodują nie tylko śmierć, ból u poszkodowanych, ale także żałobę i łzy wśród najbliższych. To akurat ekstremalny przypadek dlatego sprawa została nagłośniona, a ile jest firm, w których konsekwencje są niby bardziej łagodnie, nikt nie ginie na miejscu ale np. poprzez kumulowanie dużego poziomu stresu zapada na śmiertelne choroby takiej jak np. rak. Naukowo zostało udowodnione, że istnieje cała grupa chorób zaliczana do chorób psychosomatycznych. Według WHO tych chorób jest ponad 30 i lista nie jest zamknięta. Nikogo dzisiaj już nie trzeba przekonywać, że zdanie “zdenerwował się i umarł czy dostał zawału”, ma podstawy naukowe! Stres powoduje znaczące obniżenie odporności, a co za tym idzie zwiększenie podatności na wirusy, zaburza krzepliwość krwi i może prowadzić do zatorów naczyniowych i zawałów! Naukowcy piszą, że przewlekły stres powoduje duże zmiany w wydzielaniu hormonów, zwłaszcza kortyzolu, zwanego “hormonem stresu”. On z kolei przyspiesza skurcz naczyń krwionośnych, prowadzi do niedotlenienia i w efekcie dochodzi do rozwoju komórek nowotworowych. Konsekwencją tego jest postęp raka i przerzuty.

Ponadto, 80% Polaków potwierdza, że stres towarzyszy im codziennie, a 39,4% pracowników myśli o samobójstwie. W ciągu czterech lat trzykrotnie wzrosła liczba samobójstw związanych ze stresem w pracy. W 2017 roku zaburzenia psychiczne pracowników (które są wynikiem przeżywania nadmiernego obciążenia stresem) kosztowały ZUS 9,48 mld złotych. 79,1% odczuwa ból bezpośrednio związany z wykonywaną pracą, a co 5 pracownik uskarża się na ból oczu w pracy, a co 4 pracownik ma niższą efektywność z powodu stresu, 18,4%pracowników biurowych ma problemy z zasypianiem z powodu pracy lub śni o pracy

Okazuje się, że nadmierne obciążenie obowiązkami to problem, który w wielu krajach dotyka także dzieci. Nie potrafią sprostać wygórowanym ambicjom rodziców, nierealnym wymaganiom na egzaminach, to sprawia, że muszą brać dodatkowe lekcje, to powoduje duże przeciążenia, utratę zdrowia, załamania nerwowe, depresje, wstręt do szkoły, a nawet próby samobójcze, bardzo krytyczną samoocenę, gdy okazuje się, że nie jest się doskonałym, wybitnym i niezwykle utalentowanym.

Polska młodzież jest na drugim miejscu w Europie w statystyce samobójstw dokonanych. To jest problem narastający. 30 proc. młodych ludzi wymaga opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej. Jeżeli przeliczymy to na liczbę młodzieży do 20. roku życia – to są miliony” – mówił w RMF FM wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie prof. Janusz Heitzman  28 marca 2019 r. Poza tym sytuacja wygląda tragicznie bo brak jest specjalistów od dzieci i młodzieży, poza tym zarobki psychiatrów dla dzieci i młodzieży są bardzo niskie, więc brak ludzi zmotywowanych do pracy, brak odpowiednich szpitali, oddziałów, łóżek, okres oczekiwania na wizytę u lekarza psychiatry w ramach NFZ wynosi w niektórych województwach kilka miesięcy. Z wypowiedzi prof. Janusz Heitzman  czytamy, że niepotrzebna jest opieka medyczna związana z tabletką i z lekarzem, z przepisywaniem recepty dla młodzieży w kryzysie. Tam często brakuje rozmowy, często brakuje rozwiązania sytuacji konfliktu pomiędzy dzieckiem a rodzicem i szkołą i brakuje wspólnego języka i komunikacji między nimi. 

Stres dotyka także dzieci z domów dziecka. Charakterystyczne następstwa sieroctwa u dzieci głównie to: trudności skupienia uwagi na czymkolwiek, rozproszenie, porzucanie rozpoczętych zajęć i rozpoczynanie nowych, bezmyślne niszczenie przedmiotów, nadpobudliwość ruchowa, „lepkość uczuciowa”, nietrwałość i zmienność uczuć, brak ciepła, poczucie odrzucenia, osamotnienia. Dlatego dzieci te potrzebują dużo ciepła, poczucia akceptacji, bezwarunkowej miłości. Trenerzy naszej fundacji zrobili pilotażowe warsztaty w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań” również oferując swoją bezinteresowną pomoc. Spotkaliśmy się z wyrazami podziękowań co też świadczy o potrzebie tego typu zajęć wśród trudnej młodzieży. Cytujemy: „Kadra oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Łodzi serdecznie dziękują Pani Agnieszce Czubak za przeprowadzenie warsztatów „Praca z ciałem”.

Stres dotyka także osób chorych. Rośnie ilość osób samotnych, zostawionych bez opieki w szpitalach. Od 2003 r. co roku stwierdza się ponad 120 tys. Nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w ciągu 2014 r. stwierdzono ich już ponad 156 tys., tj. o18 tys. więcej niż w roku 2010. Wskaźnik zachorowalności wyniósł blisko 406 przypadków na 100 tys. ludności, podczas gdy na początku dekady (w 2000 r.) – 299, czyli o 107 przypadków mniej.”(…)najczęściej nowotwory złośliwe w narządach trawiennych stwierdzano u mieszkańców województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego (…)”. (źródło: GUS); Trenerzy naszej fundacji robiąc pilotażowe warsztaty w Oddziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistym Zapaleniem Jelita „J-elita” dostali także podziękowanie co również wskazuje na zasadność tego typu działań wśród osób chorych. Cytujemy: ” Zarząd (…) w imieniu swoim i pacjentów serdecznie dziękuje: mgr Agnieszce Czubak za bezinteresowną pomoc oraz działalność na rzecz i dla dobra pacjentów chorych na nieswoiste zapalenia jelita. Wyrażając swą wdzięczność życzymy wielu sukcesów w przyszłości. Mamy nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie. Z wyrazami szacunku. ”

Stres dotyka także osoby starsze,  samotne. Dla tej grupy nauka i edukacja ma szczególnie ważne znaczenie. Jest dowodem na to, że można uczyć się przez całe życie. Realizując nasze zadania wspieramy Światową Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym WHO („Sieć”), która to została ustanowiona w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami i społecznościami na skalę globalną. Do programu są zapraszane wszystkie miasta i społeczności, które starają się tworzyć dla swoich starszych mieszkańców dostępne i integracyjne środowiska miejskie, co wynika z potrzeb osób starszych. Z raportów czytamy, że punktem wyjścia jest stwierdzenie, że osoby starsze potrzebują i cenią „odrobinę pomocy”, pomocy udzielanej lokalnie i niezbyt dużej, ale mającej bardzo istotny wpływ na zdrowie, dobrostan i generalnie jakość życia.(Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce z 2012 r.). Trenerzy naszej fundacji mają także doświadczenie w pracy z osobami starszymi zarówno podczas pilotażowych warsztatów w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”, które również spotkały się z uznaniem i zadowoleniem wśród uczestników i opiekunów jak również podczas szkoleń dla opiekunów osobistych i doradców integracyjnych w ramach projektu „JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+”, gdzie mieliśmy okazję zbadać potrzeby osób 50+ zwracając uwagę na wysoki poziom stresu w tej grupie.

Przytaczając powyższe argumenty, nie pozostając obojętnym wobec tych faktów Fundacja Jedność w ramach której działamy proponuje Edukację Antystresową zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Opiera się ona głównie o uczenie prostych narzędzi, które można wykorzystać do tego, by rozładować napięcia skumulowane w ciele. Są to elementy „zdrowego kręgosłupa”, wibrogimnastyki, Jogi Śmiechu, elementy Ruchu Autentycznego, Tańca Intuicyjnego, tzw. Shaiking, Medytacji Aktywności, współczesnej Tantry. Większość z tych metod nie jest nawet znana, albo kulturowo w Polsce jest źle kojarzona.  Chcemy w ramach Edukacji Antystresowej docierać do szkół, uczelni, firm i instytucji. Planujemy także przerobić duże auto na Antystresowy Kamper, by dotrzeć do najbardziej odległych zakątków, do domów kultury, świetlic w małych miejscowościach.

Warsztaty antystresowe w NoStress

Napisaliśmy wiele projektów prosząc o wsparcie na podnoszenie świadomości społecznej na temat wpływu stresu na życie i zdrowie człowieka np. do FIO – trzykrotnie, Fundacji Orlen, PGE, Centrum OPUS, PROO, fundusz inicjatyw obywatelskich mikrogranty w Łódzkiem, konkurs grantowy – Łódzki Akcelerator Obywatelski, Edukacja Globalna, Generacja 5.0, Społecznik, ASOS,  i innych. W tych instytucjach spotykamy się z przekonaniem, że waga tematu nie jest istotna. Projekty promujące wartości narodowe, czy religijne mają większe poparcie. Grupy preferowane w projektach organizowanych przez te instytucje to głównie osoby chore, dzieci z domów dziecka, matki samotnie wychowujące dzieci. Oczywiście mamy szacunek do tych grup, wiemy, że pomoc im jest potrzebna, ale naszym zdaniem (członków załogi Fundacji Jedność) temat stresu i samobójstw dotykający dzieci w szkole, czy osoby pracujące w fabrykach jest tak samo ważny.

Niestety jak do tej pory spotykamy się ze ścianą, jakby ten temat w Polsce w ogóle nie istniał, jakby te dane nie były poważne. Naszym zdaniem (członków załogi Fundacji Jedność) zmiana mentalności jest kluczem. Chcemy przede wszystkim postawić na prewencje, a nie sprzątanie przysłowiowego „rozlanego mleka”. Wzrost świadomości pociąga za sobą właśnie takie zmiany. Pokazuje potrzeby, z których może nie zdajemy sobie jako społeczeństwo sprawy, albo boimy się o nich głośno mówić. Mamy też trudne doświadczenia we współpracy z Wydziałem Zdrowia w Łodzi. Pod koniec 2019 r. pytaliśmy o możliwości dofinansowania na działania antystresowe dla Łodzian. Spotkaliśmy się jednak z odmową. Powiedziano nam, że nie ma na takie działania środków. Po czym z lokalnych gazet dowiadujemy się, że z początkiem 2020 r rusza duży projekt redukujący stres wśród Łodzian, we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta w Łodzi realizowany przez dużą firmę. Firma ta uczestniczyła z nami w konkursie organizowanym przez British Center, w którym nasza usługa dostała tytuł „Hit Rynku Usług Rozwojowych”. Konkurs był jak się później okazało swego rodzaju badaniem rynku, czego łodzianie potrzebują, gdyż wygrywała usługa z największą ilością komentarzy. Urzędnicy argumentowali nam współpracę z wymienioną firmą ze względu na jej dobrą pozycję rynkową. Jak zatem my jako fundacja (z niewielkim stażem – jesteśmy od 2017 r.) możemy tak naprawdę istnieć w Polsce i realizować słuszne działania mające wpływ na obniżenie śmiercionośnych statystyk?

Kolejne furtki do których pukamy to oferta do firm i instytucji, w ramach której wiodące, mogłoby się wydawać o wysokim poziomie świadomości firmy mogą kupić nasze usługi. Rozdaliśmy ponad 30 ofert, zachęcających pracodawców na organizację warsztatów i szkoleń z redukcji stresu. Uświadamiamy, że kupując nasze usługi wspierają Państwo podnoszenie świadomości społecznej na temat stresu. Jak na razie brak odzewu. Pytając Pań w sekretariatach firm: czy mają Państwo taką praktykę w firmie, że są różne relaksacje, sesje śmiechu, czy odreagowań napięć – słyszymy zdziwienie połączone z zainteresowaniem pracowników niższego szczebla. Mamy doświadczenie w realizacji warsztatów w kilku wiodących firmach. Niestety nawet, gdy pracownik dostał jeden dzień w ciągu całego roku na możliwość poznania narzędzi, które może potem wykorzystać, by lepiej się czuć w pracy, to okazuje się, że musi zostać po godzinach, by ten dzień relaksu odpracować. W ten sposób rodzi się błędne koło. Nasz ambitny plan to zaradzić temu poprzez zmianę prawa pracy i badanie poziomu stresu pracowników oraz przestrzeganie norm i wprowadzenie środków zaradczych związanych ze byt wysokim poziomem stresu.

W Polsce motywacja do pracy głównie wypływa z miejsca przetrwania o życie, albo spłaty kredytów. Przykładowo w Niemczech, w ramach Jobfirm, w których miałam okazję być, uczy się ludzi, by praca stanowiła ich sens życia, by robili to co czują, że jest im bliskie, co lubią robić. Ze względu na to, że Niemcy mają zapewniony wysoki socjal mogą sobie na to pozwolić. W Polsce daleka droga do takich praktyk, ale wierzmy, że możliwa. Spotkałam się niestety w negatywnymi opiniami urzędników z Urzędów Pracy, którzy sugerowali, że w Polsce to się nie sprawdzi. Z takim nastawieniem i jeśli nie zmienimy mentalności, to i owszem.

W ramach Fundacji Jedność prowadzimy działania na własną rękę, które podnoszą świadomość społeczną. Finansujemy je z własnych środków.  Są to głównie: akcje edukacyjne podnoszące świadomość społeczną np. Edukacja Antystresowa na rynku Manufaktury, spacery leśne według japońskiej metody Shinrin Yoku, refundowanej na japoński NFZ, redukującej poziom stresu i pozytywnie wpływającej na zdrowie człowieka, warsztaty i szkolenia związane z redukcją stresu w lokalu fundacji w Łodzi i w innych miastach np. Jeżów, Gdańsk, Londyn, akcje podnoszącą świadomość społeczną np. Akcja Patrzenia w Oczy na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, która jest symbolem zatrzymania się na kontakcie z drugim człowiekiem, relaksacyjne koncerty międzykulturowe, spotkania o tematyce ekologicznej np. Walentynki dla Ziemi, Jedność podczas zmian klimatu.

Edukacja Antystresowa na rynku Manufaktury w Łodzi

Nasze warsztaty, akcje, spotkania związane z redukcją stresu prowadzą trenerzy, którzy realizowali je w firmach: T-mobile, Sandoz, Pelion,Fujitsu, podczas łódzkiego forum HR biznesu dla m.in. Monnari, w Domu Dziecka nr 3 Słoneczna Polana, dla osób z nieswoistym zapaleniem jelita w Stowarzyszeniu J-elita, w Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich rodzin i przyjaciół „Pomost” oraz w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” na ulicy Krzemienieckiej w Łodzi. Dzielimy się przede wszystkim swoim wieloletnim doświadczeniem. Choć nie jesteśmy po studiach psychologicznych mamy ukończone różnorodne kursy, szkolenia pozwalające na indywidualną i grupową pracę z ludźmi. Zespół Fundacji Jedność stanowią:

Agnieszka Czubak,
która nad sobą pracuje ponad 10 lat uczestnicząc w psychoterapii indywidualnej, grupowej, asystując podczas warsztatów pogłębiających bliskość dla par,  uczestnicząc w ustawienia, w grupach przebudzenia, doświadczając stresu zawodowego głównie w działach marketingu, PR, obsługi klienta, stresu związanego ze śmiercią bliskich osób, toksycznych relacji i związku. Wszystkie narzędzia, którymi się dzieli pomogły jej w powrocie do równowagi i harmonii.
Sebastian Zboiński
doświadczający ponad 10 lat stresu zawodowego na kierowniczych stanowiskach w branży IT. Z doświadczenia wie jakie konsekwencje niesie ze sobą taka praca w postaci bóli kręgosłupa, napięć w barkach, bóli głowy. Dzieli się także narzędziami, które pomogły mu na własnej skórze. Jest miłośnikiem podróży i Vanlife. Razem stanowią zgrany zespół pełnych pasji i miłości do tego co robią ludzi.

Jeśli czujesz, że temat dotyczy Ciebie lub Twoich bliskich proszę udostępnij lub wesprzyj naszej działania. Szukamy ludzi do współpracy, do pomocy przy pisaniu projektów.

Prosimy również o wsparcie w postaci darowizny na konto fundacji „darowizna na cele statutowe”:

Wpłaty w PLN: Nr. konta: 02 1750 0009 0000 0000 4093 5126

Wpłaty w PLN z zagranicy: SWIFT: RCBWPLPW Nr. konta IBAN: PL 02 1750 0009 0000 0000 4093 5126

Wpłaty w EURO z zagranicy: SWIFT: RCBWPLPW Nr. konta IBAN: PL 58 1750 0009 0000 0000 4093 5185

Bank: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.ul.Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa

Dane odbiorcy:
Fundacja Jedność, 95-010 Stryków, ul. Brzezińska 5/6


Artykuł napisany na podstawie:

„RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ W SYTUACJACH TRUDNYCH” str. 8

„OCENA NASILENIA STRESU W PRACY A CECHY ZESPOŁU WYPALENIA ZAWODOWEGO U MENEDŻERÓW”; Karolina Jabłkowska, Alina Borkowska

ROP; www.portalbhp.pl/aktualnosci/stres-w-miejscach-pracy-nadal-obecny-dostrzega-go-pip-podczas-kontroli-i-rop-ale-nie-pracodawcy.–8319.html)

https://dzienniklodzki.pl/indesit-szefowie-sa-winni-tragicznej-smierci/ar/362253

https://radioklinika.pl/stres-a-nowotwor/

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,karoshi—smierc-z-przepracowania,artykul,1689301.html

https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/popoludniowa-rozmowa/news-prof-heitzman-polska-mlodziez-jest-na-drugim-miejscu-w-europ,nId,2907714?fbclid=IwAR1GzhhQPNd4h7Gw0iCjzJ3h5q35VTysaUhdJ4MmBFz3EQLQQKZoySfOAEw

Raport HelthDesk